1. Wandelcoaching

Wandelbuddy Particulier | Over Wandelcoaching

Wandelcoaching is een vorm van coachen waarbij er gebruik van de natuur wordt gemaakt. De natuur speelt namelijk een belangrijk onderdeel in het coachingsgesprek. Coaching in de natuur is vaak beter dan coaching in een huiskamer of praktijkruimte. De natuur ontspant. Ze zorgt voor rust. De natuur helpt om uw zintuigen positief te beïnvloeden. Het ruiken, voelen, horen, zien, proeven werkt bij de meeste mensen buiten beter dan binnen.

Goed gesprek

Een wandeling met Wandelbuddy staat voor een ervaring waarbij u een goed gesprek kunt hebben. Het kan helpen ervoor te zorgen om uw gedachten op een rij te zetten. Het kan u helpen om tot inzicht te komen.

Natuur ontspant rust

Doel bepalen

Tijdens het eerste gesprek gaan we aan het werk door te inventariseren welk doel u wenste te bereiken. Ik ga goed naar u luisteren en door vragen te stellen kunt u, hoop ik, tijdens of een tijdje na de coaching antwoorden vinden op de vragen die u heeft. Ik zal u (spreekwoordelijk) een spiegel voorhouden om te helpen met reflecteren. Samen met u ga ik op zoek naar mogelijkheden om -stapje voor stapje- op een positieve manier het gestelde doel te bereiken. Ik gebruik daarbij een aantal technieken.

Wandelbuddy Coaching gelijkwaardig gesprek respectWat ik belangrijk vind tijdens uw coaching: Ik luister goed naar u. Doorvragen vind ik belangrijk en nuttig. Ik oordeel niet. U krijgt van mij geen ongevraagd advies. Ik zorg voor gelijkwaardigheid tussen ons. Een coaching-gesprek met mij is een gelijkwaardig gesprek met respect.

Wat ik ook belangrijk vindt : 1. Betrouwbaar, 2. Integer, 3. Flexibel. Dit zijn mijn kernwaarden en ik noem ze ook wel I-BIF. Op de pagina over I-BIF op deze website leest u er meer over.

Tijdens de coaching zal ik proberen u te prikkelen. Te motiveren. Soms neem ik geen blad voor de mond. Het kan zijn dat ik zal provoceren (ik acteer dan als de advocaat van de duivel). We lachen en, zo u wenst, is er ruimte voor verdriet. Tijdens wandelcoaching zijn we in de natuur – een veilige plek voor een goed vertrouwelijk gesprek.

Reflecteren / zelfreflectie

Tussendoor kunnen we even stoppen. En ontdekken van wat uw zintuigen prikkelt. Om even te reflecteren – en dus letterlijk even stil te staan. Wie weet biedt het gebied waar we zijn een mooie metafoor die op het gespreksonderwerp aansluit!

Persoonlijke groei Zelfreflectie Wandelbuddy
Goed voor jezelf zorgen kan tot groei leiden.

Coaching is geen therapie. Het is een middel om zelf, met begeleiding, antwoord te vinden op vragen die u zichzelf stelt. U krijgt geen vergoeding van uw ziektekostenverzekering wanneer u een coach inschakelt. Er is overigens ook geen ziektebeeld nodig om voor coaching in aanmerking te komen. De reden dat u een coach wilt inschakelen kan heel divers zijn. Heeft u te kampen met een vorm van psychische nood? Heeft u stress? Ligt u wakker en zijn er vragen die u bezig houden? Valt er meer uit uw werk te halen? Maakt u zich zorgen over u zelf, of iemand in uw omgeving? Ik kan me voorstellen dat er dan behoefte bij u bestaat om daarover te praten en te reflecteren. Of om het alleen maar te delen.

Zelfredzaamheid stimuleren

Ik geloof erin dat praten en reflecteren (psychische) ziekte kan voorkomen doordat u de ruimte krijgt om in een vroeg stadium, voor u, belastende factoren uit te spreken en er iets mee te doen. Ik loop dus letterlijk een stukje met u mee. Doel voor mij is om op een positieve manier uw zelfredzaamheid te stimuleren zodat we samen ervoor kunnen zorgen dat u verder kunt lopen zonder coach.

Wanneer er wel sprake is van een (psychisch) ziektebeeld bent u bij Wandelbuddy ook welkom. Genezen kan ik u niet, daar kan (zo u wenst) de professionele hulpverlening u bij assisteren. Ik kan u mogelijkerwijs wel helpen om om te gaan met uw ziektebeeld, zorgen die u heeft, dingen waar u tegen aanloopt in het leven of in contacten met anderen, en met het mogelijke stigma.

Onderwerpen van het gesprek tijdens de wandelingOnderwerpen

U bepaald het onderwerp van ons gesprek. Ik zal wel helpen met sturen binnen het onderwerp. Dit kan ervoor zorgen dat uw gedachten over uw thema geordend worden. Ieder onderwerp is okay om te bespreken. Voorbeelden: Dagelijkse problemen en invulling van de dag, actualiteit en nieuws, politiek, (liefdes) relatie, zorg, gedrag, rouw, pesten, stress, intimiteit, geaardheid, eenzaamheid, balans, ontspanning, ruzie (met anderen), opvoeding, angst, problemen op het werk en werkloosheid, geloof en spiritualiteit, gezondheid lichamelijk en geestelijk, stress, euthanasie en suïcide, zelfvertrouwen/ zelfbeeld, verslaving, sociaal netwerk, vrienden. Ieder onderwerp is welkom. Ik zorg dat er ruimte is voor emoties. Stilte mag er ook zijn. De natuur zorgt voor een veilige omgeving.

Wandelbuddy houdt geen dossier bij

wandelcoaching zonder dossier
Wandelbuddy houdt geen dossier bij. U blijft (behalve dat uw naam en adres bekend is) anoniem en al het besprokene blijft absoluut tussen ons. Om bij het gespreksonderwerp te blijven kan het zijn dat ik aantekeningen voor mezelf maak. Die worden direct na ons gesprek vernietigd, of u neemt ze mee. Er is geen dossier, er is geen verslaglegging, en ik beloof geheimhouding. Dit noem ik I-BIF.  Graag beveel ik u aan om na de wandeling zelf een verslag te schrijven. Zo valt ook te bewaken of het gestelde doel van de wandelcoaching nog steeds reëel is.

Wilt u zich verder verdiepen in Wandelbuddy en Wandelcoaching?

Verder lezen:
Wandelbuddy – Particulier | 2. voor wie?
Wandelbuddy – Particulier | Tarief?
Nog meer informatie treft u aan via het menu bovenaan deze pagina.